Bạn cần trợ giúp? 0944 956 636

object

Đối tượng trong Construct 2: Là bất kì thứ gì đó trong trò chơi – chẳng hạn như nhân vật, hình nền, âm thanh, chức năng phát hiện đầu vào của chuột, chạm màn hình...

Related posts

Categories

Đóng Menu