Bạn cần trợ giúp? 0944 956 636

Construct 2-3

Game Engine của Scirra, hiện tại Scirra đã dừng phát triển Construct 2 (là phiên bản cài đặt trên máy tính), và phát triển phiên bản trả phí Construct 3 (dùng trên nền web).

Related posts

Categories

Đóng Menu