Tải Construct 2 miễn phí

Bạn có thể tải bản Construct 2 miễn phí (phiên bản cuối R280) tại đây.

Link dự phòng (OneDrive) = đang cập nhật (Password giải nén file RAR = levelup.vn)

Phiên bản miễn phí Construct 2 có 1 số giới hạn nhất định:

  • Tối đa 100 sự kiện
  • Tối đa 4 Layers
  • Tối đa 2 hiệu ứng

Phiên bản dùng đào tạo tại Level Up các bạn sử dụng là phiên bản đầy đủ, không có các giới hạn này.

Sau khi bạn đăng ký theo học một trong 5 trình độ, bạn sẽ được hướng dẫn cài đặt phiên bản đầy đủ không bị giới hạn này

Tải NW.js (Node Webkit)

Bạn có thể tải NW.js cho Construct 2 tại đây (Phiên bản cuối v0.54.0 (nhân Chromium 91), yêu cầu Construct 2 phiên bản R217+).

Link dự phòng (OneDrive) = đang cập nhật (Password giải nén file RAR = levelup.vn)

NW.js cho phép bạn xem trước game Construct 2 trên máy tính mà không cần trình duyệt.

NW.js cũng cho phép bạn đóng gói Game tạo với Construct 2 thành game cài đặt trên máy tính (Bạn sẽ được học ở Trình độ 5)