Game Bubble Pop Madness – Part 1

Đối với lần đầu bắt tay tạo game mobile, chúng ta sẽ làm cái gì đó đơn giản thôi. Trong hướng dẫn này, bạn sẽ xây dựng một trò chơi…

Lập trình Game không cần code

Construct 2 là phần mềm làm game trên nền tảng HTML5, được thiết kế đặc biệt dành cho các trò chơi 2D. Nó cho phép bất kì ai xây dựng game mà không cần nhiều kiến thức về code.

Game là gì?

Trước khi học làm game chúng ta sẽ đi tìm hiểu xem "Game là gì?" (Bài viết đang được cập nhật)

[Đã tải hết khóa học]

No more pages to load