Khi tham gia học làm game cùng Level Up, bạn đồng ý tuân thủ các quy định sau đây

Quy định về việc sử dụng tài khoản

Thời gian sử dụng tài khoản

Mỗi tài khoản học viên sau khi được kích hoạt có giá trị tham gia khóa học trong thời gian 3 tháng.

Thời gian 3 tháng đã được tính toán để bạn có thể hoàn thành khóa học nếu dành khoản 1-2 tiếng/ngày cho việc học tập.

Sau khi hết hạn sử dụng, bạn vẫn có thể tiếp tục truy cập các nội dung miễn phí của Level Up.

Số người sử dụng tài khoản

Tài khoản học viên sau khi được kích hoạt, mỗi tài khoản chỉ được sử dụng cho 1 người duy nhất tại 1 thời điểm nhất định (khi bạn đăng nhập vào một máy tính khác, tài khoản máy tính cũ sẽ bị đăng xuất).

Bạn không được phép chia sẻ tài khoản đã được cấp cho người khác. Việc chia sẻ nếu phát hiện sẽ dẫn đến khóa tài khoản mà không báo trước (ví dụ IP đăng nhập từ nhiều địa chỉ khác nhau liên tục trong 1 thời gian ngắn…)

Quy định về việc hỗ trợ của Mentor

Tại Level Up , sau khi bạn tiến hành đăng ký thành công, bạn sẽ được hỗ trợ và trao đổi trực tiếp cùng Mentor (Người hướng dẫn) qua kênh Zalo (là Zalo dùng đăng ký học của học viên).

Mentor sẽ giúp bạn giải đáp các thắc mắc trong quá trình học của mình nếu phát sinh.

Tuy nhiên, do giới hạn về thời gian cá nhân Mentor sẽ có các giới hạn như sau để đảm bảo có thể hỗ trợ được đầy đủ cho các học viên.

Thời gian hỗ trợ học viên

Mentor có trách nhiệm hỗ trợ học viên theo học trong thời gian tài khoản học viên còn hiệu lực, đang tham gia khóa học.

Nội dung hỗ trợ học viên

Mentor có trách nhiệm giải đáp học viên trong phạm vi nội dung khóa học học viên đang theo học.

Thời gian trả lời học viên

Câu hỏi của học viên trong quá trình học sẽ được Mentor phản hồi trong vòng 24 giờ.