Hoàn tiền khi dừng học

Tại Level Up nếu bạn đã mua khóa học và bạn quyết định dừng tham gia học, bạn sẽ được hoàn trả lại học phí theo các mốc thời gian tương ứng sau (Bạn cần Thông báo dừng học (xác nhận qua Zalo đã dùng để đăng ký học))

Trong vòng 24 giờ

  • Bạn được hoàn 80% học phí.

Trong vòng 48 giờ

  • Bạn được hoàn 50% học phí.

Qua các mốc thời gian trên, bạn không được hoàn học phí đã đóng.

Bạn hãy cân nhắc, tìm hiểu qua khóa học miễn phí Trình độ 0 để có sự lựa chọn chính xác.